កន្លែង​ដ៏ស្រស់​ស្អាត ដែល​មិន​គួរ​ជឿ នៅ​លើ​ពិភព​លោក - Tourism
Digi

កន្លែង​ដ៏ស្រស់​ស្អាត ដែល​មិន​គួរ​ជឿ នៅ​លើ​ពិភព​លោក

(ថ្ងៃទី 3 ឧសភា 2016, ម៉ោង 02:25:PM)
១. កោះ Vaadhoo, Maldives

២. ភ្នំ Tianzi, ប្រទេសចិន

៣. Greyser, Nevada

៤. ជ្រលងភ្នំព្រិល Greenland

៥. ព្រៃខ្មោច នៅជប៉ុន

៦. ទិដ្ឋភាព ប៉ូលខាងជើង នៅស៊ុយអែត

៧. វាលស្រែកាំជណ្ដើរ នៅប្រទេសចិន

៨. ប្រាសាទនៅ Bagan, ភូមា

៩. ជ្រលងទឺកជ្រោះ នៅប្រេស៊ីល

រមណីយ​ដ្ឋាន​ពិភពលោក

១ to ១០ of ១៧៨ ទៅមុខ